Statusrapporter fra byggefasen til Langskip

Hvert kvartal skrives det en ny statusrapport om CCS-prosjektet Langskip. Rapporten inneholder status for prosjektene til de tre industriaktørene i Langskip.