Relevante eksterne dokumenter

I denne seksjonen linker vi til viktige dokumenter om Langskip som er utarbeidet av andre enn Gassnova, OED eller industriaktørene.

ESAs godkjenning

IEFTA Surveillance Authority (“ESA”) godkjente 17.07.2020 at den norske stat kan gi statsstøtte til Langskip basert på forutsetningene i søknaden om godkjennelse. Støtten er godkjent i henhold til Miljøretningslinjene. For realisering av CCS-prosjekter tillater retningslinjene opp til 100 % statsstøtte. Det er kun såkalte «støtteberettigede kostnader» som kan dekkes av staten.